Wie zijn we?

Op een donkere winteravond in het jaar 1943 wordt, temidden van bezet Vlaanderen, een complot beraamd. Pastoor Claeys-Bouuaert  besluit een scoutsgroep op te richten en riep hiervoor de hulp in van vier jongemannen. Samen met E.H. De Cooman, G. Berwouts, P. Santens en J.P. Colle slaagde hij erin een scoutsgroep op te richten om een de plaatselijke jeugd uit de handen van de Duitse jeugdorganisaties te houden. Sint-Petrus is geboren! Sindsdien heeft onze groep een zeer rijk en gevarieerd leven geleid.

Vandaag de dag is Sint-Petrus een levendige, dynamische groep. Met 50 geëngageerde vrijwilligers zorgen we wekelijks voor spetterende en uitdagende activiteiten. De zaterdagnamiddag verzamelen we aan onze lokalen in de Sint-Pietersaalststraat.

Er is aandacht voor iedereen binnen onze groep. We hebben takken voor zowel jongens als meisjes vanaf het eerste leerjaar tot het zesde middelbaar.  De leden van het eerste en tweede leerjaar zijn gemengd, daarna splitsen de jongens en meisjes op in aparte takken. Dit komt deels door onze geschiedenis, gezien de meisjesgroep lang apart heeft bestaan naast de jongensgroep, en deels doordat de ledenaantallen het niet toelaten om de takken te mengen. Daarnaast hebben we ook een tak voor jongeren met een licht mentale beperking.

Zoals elke groep binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen is onze werking onderverdeeld in leeftijdsgroepen die takken genoemd worden. Sint-Petrus maakt ook deel uit van ‘Jin De Rots’. Deze groep bestaat uit alle scoutsen van district Gent-Zuid.