Afspraken in onze scouts

De vergaderingen gaan door op zaterdag en starten steeds om 14u00. We willen onze leden vragen niet voor 13u45 op onze terreinen aanwezig te zijn. Voor die tijd is het voor ons onmogelijk om in degelijk toezicht te voorzien.

Scouting is back to basics. Het moet lukken om zaterdagmiddag door te komen zonder gsm, snoepgoed, kauwgum e.d. Givers maken elk jaar met hun leiding en ouders duidelijke afspraken rond alcohol en roken. Drugs worden niet getolereerd. Scouting is kicken zonder drugs!

In onze groep hanteren wij de uurregeling hiernaast voor onze werking. Enkel tijdens de wintermaanden wijken de uren af (’s avonds activiteiten), meer informatie ontvangt u via de maandbrieven van uw zoon/dochter.